نورپردازی باغ و نوردهی فضاهای مراسم  یکی از تخصص های تشرفات مجالس رز است که برای ایجاد زیبایی و حسی دلنشین توسط متخصصین ما انجام می شود.

img_1631
img_2092
img_2095
img_2104
img_2107
img_2100