یکی دیگر از خدمات تشریفات مجالس رز ، معرفی و ارائه نمونه های متفاوت از سفره عقدهای مجلل (نقره ، سیلور ، برنز) در مدلها و سبکهای مدرن و کلاسیک می باشد. مشتریان محترم می توانند انواع چیدمان و وسایل سفره عقد را از نزدیک مشاهده نمایند.

img_2534
img_2548
sofre-aghd1
sofre-aghd2
sofre-aghd3
sofre-aghd4
sofre-aghd5
sofre-aghd6
sofre-aghd7
sofre-aghd8
sofre-aghd9
sofre-aghd10
sofre-aghd11
sofre-aghd12
sofre-aghd13