تشریفات مجالس رز کادر خود را از مهمانداران مجرب و تحصیلکرده خانم و آقا زیر نظر سر مهماندار متخصص تشریفات انتخاب می کند. مهمانداران رز با ارائه مدرنترین متد پذیرایی با شایستگی مراسم شما را میزبانی می کنند.