میز شام عروسی با بوفه های متعدد از قبیل بار سالاد ، دسر ، خورش ها ، خوراک ها و نوشیدنی ها به بهنرین شکل ممکن چیده شده و با نورپردازی حرفه ایی ،  مهیا می شود تا مهمانها به راحتی غذاهای خود را انتخاب کرده و در محیطی دلنشین شام عروسی شما را میل نمایند.

IMG_2387
26
29
12544
98766
98766
20111219177
20111219192
ely_1812 (2)
ely_5965
ely_5968
29
ely_5976
img_2069
img_2070
img_2595
img_2202
img_2703
img_2821
img_2825
img_2703
img_2829
img_2835
img_2843
img_2846
img_7061
img_7071
img_7089
img_7090
img_7093
img_7093
img_7094
img_7095
img_7097
img_7099
img_7104
img_7109
img_7117
m-121