پذیرایی عروسی شما به بهترین شکل و با تهیه شیرینی و کیک عروسی از بنامترین قنادی های تهران و میوه های مرغوب و متنوع فصل به صورت پوست نکنده و یا کوکتل بنا به درخواست مشتری انجام می شود.

serve1
serve2
serve3
serve4
serve5
serve6
serve7
serve8
serve9
serve10
serve11
serve12
serve13
serve14