ما چایخانه سنتی را  با فضای دلنشین و گرم به همراه سرو چای ، تنقلات و همچنین اجرای موسیقی سنتی برای مهمانان شما فراهم می کنیم. تا نظر مهمانانی که فضای آرام و سنتی را ترجیح می دهند جلب کنیم.

sofrekhoone1
sofrekhoone2
sofrekhoone3
sofrekhoone4
sofrekhoone5
sofrekhoone6
sofrekhoone7
sofrekhoone8
sofrekhoone10
sofrekhoone11
sofrekhoone12
sofrekhoone13
sofrekhoone14
sofrekhoone15
sofrekhoone16